Aile Eğitim Çalışmaları: Bir Gözden Geçirme ve Meta-Analiz Örneği

Yusuf Ziya Tavil, Necdet Karasu

ÖZ

Aile Eğitim Çalışmaları: Bir Gözden Geçirme ve Meta-Analiz ÖrneğiAile eğitim çalışmaları, özel eğitim hizmetleri alan bireylerin eğitimlerine birincil düzeyde etki eden en önemli desteklerden biridir. Engel sadece engelli bireyin değil, aynı zamanda ailenin yaşamını da etkilemektedir. Bu nedenle sorunlarla nasıl baş edecekleri konusunda aileleri eğitmek önemlidir. Bu çalışmada ülkemiz araştırmacıları tarafından gerçekleştirilmiş çalışmalardaki bağımlı ve bağımsız değişkenler ve etki büyüklüğü hesaplaması ile kullanılan bağımsız değişkenlerin etkililikleri incelenmiştir. Elde edilen 8 araştırmanın sonuçları bir araya getirilmiştir. Elde edilen veriler, kullanılan yöntemlerin ailelere belli becerileri kullanmayı öğretmede etkili sonuçları olduğuna işaret etmektedir. İçerilen araştırma sayısının azlığı, bu alanda önemli bir ihtiyaç olduğunun da en önemli göstergesi olmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER

Aile eğitimi, meta-analiz, gözden geçirme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.