Etik Kurul Onayı

Sosyal bilimlerde etik kurul, insan katılımcıların araştırma öncesinde, esnasında ve sonrasında haklarının korunması, zarar görmelerinin önlenmesi, bilgilendirilmiş olarak onaylarının alınmasını sağlamak üzere, sunulan araştırma önerilerini değerlendiren bir komitedir. Bu komite sunulan araştırma önerilerini yukarıda belirtilen boyutlar açısından inceleyerek, uygun bulması durumunda etik kurul onay belgesi verir ve buna ilişkin bir belge düzenler.

  • Tüm aday makaleler için etik kurul onay belgesi sunulmalıdır.
  • Etik kurul onayı gerektirmeyen çalışma türleri için araştırmacılar kurumlarındaki etik kuruldan alacakları 'etik kurul onayı gerektirmemektedir' belgesini sunmalıdır.
  • Herhangi bir kuruma bağlı olmayan araştırmacılar çalışmalarının veri toplama süreci öncesinde bulundukları ildeki üniversitelerin etik kurullarına başvurarak etik kurul onay belgesi almalıdır.
  • Tezlerden üretilen makalelerde tez için alınan etik kurul onayı sunulması yeterlidir. Aday makale için ayrı bir etik kurul onayı alınması beklenmez.

*Araştırma özelinde alınan kurumsal ve bireysel araştırma ve uygulama izinleri etik kurul onayı yerine geçmez.


ISSN: 1300-1337