PISA 2009 Uygulamasına Katılan Ülkelerin Okuma Becerileri Alt Test Sonuçlarının Profil Analizi ile Değerlendirilmesi

Özkan Saatçioğlu, Hamide Deniz Gülleroğlu

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Programme for International Student Assessment, -PISA-) 2009 uygulamasına katılan ülkelerdeki öğrencilerin, okuma becerileri alt testindeki genel ortalama puanları üzerinde gözden kaçması muhtemel olan özelliklerini belirlemek ve ele alınan madde kategorileri çerçevesindeki güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koymaktır.  Araştırmanın örneklemini PISA 2009 uygulamasına katılan 15 yaş grubu öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada, PISA 2009 uygulamasına katılan ülkelerin okuma becerileri alt testindeki madde formatı, metnin şekli ve metnin zihinsel süreç düzeyi boyutları çerçevesindeki performansları profil analizi tekniği ile incelenerek, ülkeler arası karşılaştırmalar yapılmıştır. Elde edilen dikkat çekici bulgular ilgili alan yazın ile desteklenerek tartışılmıştır. Araştırma kapsamında; PISA uygulamalarına katılan ülkelerin ortalama puanlarına göre değerlendirilmesinin, madde kategorileri düzeyinde ülkelere özgü birtakım önemli bilgilerin göz ardı edilmesine neden olduğu ve yeni bir yaklaşım olan profil analizinin bu bilgileri ortaya çıkarmak amacıyla kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

PISA 2009, Okuma becerileri, Rasch Modeli, Profil analizi, Ülkeler arası karşılaştırma


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.6238

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.