Çocuk ve Gençlerin Aile Ortamı İçinde Yeni Medya Kullanımı Alanında Ailelerin Eğitim Sürecindeki Etkisi

Łukasz Tomczyk, Arkadiusz Wąsiński

ÖZ

Bu makale, "Aile ortamı, çevrimiçi katılımın olumlu ve olumsuz yönleri açısından gençlerin farkındalığını nasıl şekillendirir ve çevrimiçi iken güvenli kalınabilmesi için gerekli olan iletişim-bilgi yeterlilikleri nelerdir?" sorusunun deneysel cevabıdır. On üç ve on sekiz yaşları arasındaki gençler üzerinde yapılan bu teorik analiz ve araştırmalar (N=238, Polonya), dört farklı eğitim tarzını farketmemizi sağlamıştır: ihmalkar, kontrol eden, kontrol eden- destekleyen ve işbirlikçi. Her biri, çocuk-aile ilişkisinin özellikleri, farklı dinamikler, aile evindeki eğitim etkisinin kapsamı, yeni mobil ve web medyasının öneminin farklı anlayışları, ailelerin çocuklarıyla alakalı çevrim içi güvenlik bağlamındaki farklılaşan bilgileri ve e-aktivitenin güvenli formlarının gelişimini belirleyen yetkinlikler ile karakterize edilmiştir. Elde edilen veriler, gençleri elektronik tehditlerden koruyan önemli faktörlerden birinin, ailenin bilgisi ve bunun sonucunda ise, aile içinde yeni medya kullanım yollarına uygun şekilde ebeveynlik sınırları kurulduğunu belirtir. Eşzamanlı olarak, bilgi toplumunun gelişiminin sebep olduğu tehditler alanında dijital yetenekleri arttırarak aileler arasında yaygın bir eğitimin verilmesi için daha ileri gereksinimlerin olduğunu belirtmeliyiz.

ANAHTAR KELİMELER

Gençlik, Yeni medya kullanımı, Medya eğitimi, Aile türleri, İnternet


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.4674

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.