Dörtgenlerde Aile İlişkilerinin Yapılandırılması: İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Ders Planlarının Analizi

Elif Türnüklü

ÖZ

Bu araştırma, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının özel dörtgenler ve aralarındaki ilişkilere dair algılarını belirlemek ve “yaygın bilişsel yolu” ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaçla araştırma nitel araştırma yaklaşımı ile doküman incelemesi yöntemi kullanılarak tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını bir eğitim fakültesinde ilköğretim matematik öğretmenliği 4. sınıfta okuyan 68 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler katılımcıların hazırladıkları ders planlarından elde edilmiştir. Analizler neticesinde, matematik öğretmen adaylarında dörtgenlerin aile ilişkilerini oluştururken bazı yanılgılara düştükleri tespit edilmiştir. Ayrıca aile ilişkilerinde sırasıyla paralelkenar/eşkenar dörtgen; kare/dikdörtgen; paralelkenar/dikdörtgen; kare/eşkenar dörtgen ilişkilendirme yolu, “yaygın bilişsel yol” olarak tercih edildiği ortaya çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Dörtgenlerde aile ilişkileri, yaygın bilişsel yol, matematik öğretmen adayları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.