ABD’de TIMSS’e göre Düşük ve Yüksek Performans Göstermiş Okulların Karşılaştırılması

Eren Ceylan, Valarie Akerson

ÖZ

Okul farklılıkları öğrencilerin fen performanslarını açıklayan belirleyici etmenlerden birisi olarak gösterildiğinden, bu çalışma ABD’de bulunan, TIMSS 2007 de düşük ile yüksek performans gösteren okullar arasındaki farkları incelemek için yapılmıştır. Düşük ile yüksek performans gösteren okullar arası farkları ortaya çıkarmak için ayırma (diskriminant) analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, düşük ve yüksek performas gösteren okulların altı bileşik değişkene göre anlamlı bir şekilde ayrıldığını göstermektedir. Araştırma odaklı etkinliklerin kullanılması yüksek performans gösteren okullarda teşvik edilirken, öğretmen merkezli etkinliklerin düşük performans gösteren okullarda uygulandığı bulunmuştur. Beklenildiği gibi, öğrencilerin sosyoekonomik durumları okul idareleri tarafından üzerinde durulması gereken önemli bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

TIMSS, okul etkisi, fen başarısı, ayırma analizi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.