Öğretmen Adaylarının Teknolojik Terim Farkındalıklarının Belirlenmesi

Tuncay Özsevgeç, Demet Batman, Esra Yazar, Nevzat Yiğit

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının teknolojik terim farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesi ve geliştirilen ölçme aracı ile öğretmen adaylarının teknolojik terim farkındalıklarının belirlenmesidir. Tarama metodu ile yürütülen araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 1106 öğretmen adayına uygulanan anket ile elde edilmiştir. SPSS 15.0 paket programı aracılığıyla analiz edilen veriler doğrultusunda, erkek adayların teknolojik terim farkındalıklarının kız adaylara göre daha “çok yönlü” olduğu, sınıf düzeyi ve gelir düzeyi yükseldikçe adayların teknolojik terim farkındalığının arttığı, gelir düzeyi düşük olan adayların farkındalıklarının da düşük olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Teknolojik terim, teknolojik terim farkındalığı, öğretmen adayları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.