Uyarlanabilir Ortamlarda Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

Meltem Eryılmaz, Nurettin Şimşek

ÖZ

Bu deneysel araştırmada uyarlama bulunan ve bulunmayan öğrenme ortamlarında önbilgi düzeylerine göre gruplanan öğrencilerin akademik başarıları değerlendirilmiştir. Araştırmada Moodle platformu üzerinde üç farklı ortam geliştirilmiştir. Ortamlar, uyarlamaların olmadığı, sayfalarda yer alacak bilginin sunum şekline ilişkin değişiklikleri içeren içerik uyarlamalarının bulunduğu ve bağlantı yapısını başitleştirerek uygun bağlantıları sunan gezinme uyarlamaların bulunduğu ortamlar şeklinde tasarlanmıştır. Öğrenciler tasarlanan ortamlarda beş hafta çalışmışlardır. Öğrencilerin deneysel işlem öncesi konu alanına ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek ve deneysel işlem sonrasında akademik başarılarını ölçmek amacıyla çoktan seçmeli bir test ve bir uygulama sınavı hazırlanmıştır. Öntest ve sontest olarak verilen testlerden elde edilen başarı puanlarından elde edilen bulgular, uyarlanabilir olan ve olmayan öğrenme ortamlarında çalışan öğrencilerin akademik başarılarının farklılaşabileceğini göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Uyarlanabilir ortam, uyarlanabilir içerik, uyarlanabilir gezinme, akademik başarı, bilgi düzeyi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.