Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 3-9 Yaş Grubu Çocuklarda Kullanımının İncelenmesi

Gözde Akoğlu, Funda Acarlar

ÖZ

Bu çalışmada, sözel çalışma belleğinin değerlendirilmesine yönelik olarak anlamsız sözcük tekrarı listesinin (AST) geliştirilmesi ve 3–9 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren çocukların AST işlemindeki performanslarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunda Ankara il merkezindeki resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ilköğretim okullarına devam eden 3-9 yaşlar arasındaki 84’ü kız, 108’i erkek 192 çocuk yer almaktadır. 36 sözcükten oluşan AST listesinde, toplam 210 sesbirim bulunmaktadır. Sonuçlar, doğru üretilen sesbirim sayısının yaşla birlikte arttığını, doğru üretilen bir heceli, iki heceli, üç heceli, dört heceli ve ünsüz kümesi içeren anlamsız sözcük sayısının yaşla orta düzeyde olumlu ve anlamlı bir ilişkisi olduğunu göstermiştir. Yapılan araştırma, AST işlemlerinin 3 yaş gibi erken bir dönemde de kullanılabileceğini göstermesi bakımından önem taşımaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Çalışma belleği, anlamsız sözcük tekrarı, doğru üretilen sesbirim sayısı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.