Eğitim ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Panel Eşbütünleşme Analizi (1980-2008)

Fatih Yardımcıoğlu, Temel Gürdal, Mehmet Emin Altundemir

ÖZ

Bu araştırma 25 OECD ülkesine yönelik 1980-2008 dönemi için eğitim ile ekonomik büyüme arasındaki uzun dönemli ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Bu ilişki Pedroni ve Kao eşbütünleşme testleri, Pedroni DOLS ve FMOLS testleri ve Canning; Pedroni panel nedensellik analizi kullanılarak araştırılmıştır. Eşbütünleşme testleri her iki değişkenin uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisine sahip olduğu göstermektedir. Değişkenler arasında tespit edilen uzun dönem eşbütünleşme ilişkisinin katsayıları Pedroni FMOLS ve DOLS yöntemleri ile araştırılmıştır. FMOLS test sonucuna göre panel genelinde kamu eğitim harcamalarının esnekliği %0.25 olarak, ekonomik büyümenin esnekliği %2.82 olarak hesaplanmıştır. DOLS test sonucuna göre panel genelinde kamu eğitim harcamalarının esnekliği %0.283, ekonomik büyümenin esnekliği ise %2.931 olarak hesaplanmıştır. Yapılan nedensellik araştırmalarından Lamda-Pearson istatistiğine göre panelin geneli için panel nedensellik sonuçları eğitim ve büyüme arasında iki yönlü nedensellik ilişkisini gösterirken, grup ortalama istatistik değerleri büyümeden eğitime doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisini göstermektedir. Bu bağlamda uzun dönemde eğitim harcamaları ve ekonomik büyüme değişkenleri arasında karşılıklı olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu belirtilebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Eğitim, Ekonomik büyüme, Eğitim harcamaları

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.