Kimya Dersi Akademik Başarısının Öngörülmesine Yönelik Bir Çalışma

Mehmet Yüksel, Ömer Geban

ÖZ

Bu çalışmada akademik benlik kavramı, kimya dersi tutumu ve mantıksal düşünme yeteneğine bağlı olarak kimya dersi akademik başarısı araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini, kolayda örnekleme yöntemiyle gönüllü olarak katılabileceklerini ifade eden Ankara’da bir meslek lisesindeki 252 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada akademik benlik kavramı ve mantıksal düşünme yeteneğinin akademik başarı üzerindeki katkısı anlamlı bulunmuştur. Diskriminant analizi sonucunda akademik benlik kavramı ve mantıksal düşünme yeteneğinin başarılı ve başarısız öğrencileri ayırt edici değişkenler olduğu saptanmıştır. Ayırt edici değişkenlerin başarılı ve başarısız öğrencileri doğru sınıflandırma başarısı % 69.4 bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Kimya akademik başarısı, akademik benlik kavramı, kimya dersi tutumu, mantıksal düşünme yeteneği.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.