PISA 2000’den PISA 2009’a Güney Kore’de Okuma Becerisinin Gelişimi

B. Ümit Bozkurt

ÖZ

Bu araştırma, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından yapılan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) çerçevesinde Güney Kore’nin “okuma” alanındaki erişi düzeyini ele almakta; Koreli öğrencilerin ulaştıkları okuma erişisini, okuma görevi ve soru türü bağlamında değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak PISA değerlendirme çerçevesine ve okuma ölçeğine ilişkin bilgi verilmiş; ardından Güney Kore’nin aldığı sonuçlar ana hatlarıyla ele alınmıştır. Son olarak PISA 2000 ile PISA 2009’da okuma alanında artış gözlenen sorular karşılaştırılarak tartışılmıştır. Tarama türündeki bu araştırmada raporlar, belgeler ve veritabanları incelenip çözümlendiği için nitel araştırma yöntemlerinden “belge inceleme” yöntemi kullanılmıştır. Raporlar ve veritabanlarından elde edilen sayısal bulgular artış ve düşüş gösterme durumlarına göre değerlendirilmiştir. Sonuç olarak ise Koreli öğrencilerin PISA okuma ölçeğinde, özellikle yüksek düzeyde okuma görevi gerektiren açık uçlu sorularda ilerleme kaydettikleri belirlenmiş ve bu ilerleme eğitim programındaki geliştirmelerle ilişkilendirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

PISA, Güney Kore, okuma becerisi, okuma görevi, soru türü

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.