Kendinden Şüphe Duyma, Benlik Saygısı ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerde Akademik Erteleme Eğiliminin Rolü

Erdinç Duru, Murat Balkıs

ÖZ

Bu çalışmanın amacı; kendinden şüphe duyma, akademik başarı ve benlik saygısı arasındaki ilişkilerde akademik erteleme eğiliminin dolaylı rollerini yapısal eşitlik modeli çerçevesinde incelemektir. Araştırmaya Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde farklı bölümlerde öğrenim gören yaşları 18 ile 30 arasında değişen, 261 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Aitken Erteleme Eğilimi Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği, Kendinden Şüphe Duyma Ölçeği, Rapor Edilmiş Akademik Başarı ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; kendinden şüphe duyma, akademik erteleme eğilimi ve benlik saygısını; akademik erteleme eğilimi akademik başarı ve benlik saygısını ve son olarak akademik başarı benlik saygısını doğrudan öngörmektedir. Bulgular ayrıca akademik erteleme eğiliminin kendinden şüphe duyma-benlik saygısı ve kendinden şüphe duyma-akademik başarı ilişkisinde aracılık rolleri üstlendiğini göstermektedir. Bulgular alan yazınıyla ilişkisi çerçevesinde tartışılmış, araştırmacı ve uygulamacılara öneriler sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Kedinden şüphe duyma, akademik erteleme eğilimi, benlik saygısı, akademik başarı

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.