Hak, Özgürlük ve Sorumluluk Parametrelerinde Demokrasi Değerleri

Feyyat Gökçe

ÖZ

Bu araştırma öğretmen adaylarının haklar, özgürlükler ve sorumluluklar parametrelerinde yer alan demokrasi değerlerine yönelik gözlem ve beklentilerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç için Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesindeki 577 öğretmen adayının görüşlerine başvurulmuştur. Araştırmanın analiz sonuçlarına göre; öğretmen adayları; “Haklar” parametresine ait değerlerin %35, “Özgürlükler” parametresine ait değerlerlerin %38 ve “Sorumluluklar” parametresine ait değerlerin ise %32 düzeyinde karşılandığını buna karşılık değerlere ilişkin beklentilerinin %90’ın üzerinde olduğunu belirtmişlerdir. Araştırma ile öğrencilerin demokrasi değerlerine yönelik gözlemleri ile demokrasiden beklentileri arasında negatif yönde bir korelasyon bulunmuştur. Bu durum demokrasi beklentilerinin hakların, özgürlüklerin kullanılma ve sorumlulukların yerine getirilme düzeyine göre azalacağı ya da artacağı şeklinde yorumlanabilir.

ANAHTAR KELİMELER

Demokrasi, demokrasi eğitimi, değerler, değerler eğitimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.