2x2 Başarı Yönelimlerinin Matematik Tutumlarına İlişkin Yordayıcı Rolünün Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi

Ahmet Akın, Umran Akın

ÖZ

Bu araştırmanın amacı 2x2 başarı yönelimlerinin matematik tutumlarına ilişkin yordayıcı rolünü yapısal eşitlik modeliyle incelemektir. Araştırma 517 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Katılımcılara 2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği ile Matematiğe Yönelik Tutumlar Ölçeği uygulanmıştır. Yapısal eşitlik modelinden elde edilen bulgular, matematiğe yönelik olumsuz tutumların öğrenme-kaçınma ve performans-yaklaşma/kaçınma yönelimleri tarafından pozitif yordandığını göstermiştir. Matematiğe yönelik olumlu tutumlar öğrenme-yaklaşma/kaçınma yönelimleri tarafından pozitif, performans-yaklaşma-kaçınma yönelimleri tarafından negatif yordanmıştır. Bulgular literatüre bağlı olarak tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Başarı yönelimleri, matematiğe yönelik tutumlar, yapısal eşitlik modeli

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.