Üstbiliş, Zeka ve Metinden Öğrenme Performansı Arasındaki İlişkiler

Seda Saraç, Alev Önder, Sema Karakelle

ÖZ

Araştırmanın amacı üstbilişin üç farklı boyutu olan üstbilişsel bilgi, üstbilişsel izleme ve üstbilişsel denetleme ile genel zekâ ve metinden öğrenme performansı arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırmaya 91 ilköğretim beşinci sınıf öğrencileri katılmıştır. Araştırmanın sonucunda üstbilişsel bilgi ve üstbilişsel denetleme ile genel zekâ arasında anlamlı ilişki olmadığı görülürken üstbilişsel izleme ile genel zekâ arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Regresyon analizi sonuçları; üstbilişsel bilginin metinden öğrenme performansındaki değişkenliğe katkı sağlamadığına, üstbilişsel izleme ve üstbilişsel denetlemenin ise genel zekâ ile birlikte metinden öğrenme performansındaki değişkenliğe anlamlı katkı sağladığına işaret etmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Üstbiliş, üstbilişsel bilgi, üstbilişsel izleme, üstbilişsel denetleme, genel zekâ, metinden öğrenme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.